Depresyon Gaziantep

Telefon: +90 (216) 550 94 95 Telefon: +90 (342) 231 93 73
E-Posta: info@depresyongaziantep.com

Kimler depresyon geçirmeye yatkındır?

Kimler depresyon geçirmeye yatkındır?

Kimler depresyon geçirmeye yatkındır?

 

Benlik saygısı düşük olanlar

Kendilerine değer vermeyenler

Kendini olduğu gibi kabul etmeyenler

Kendine inanmayanlar

Kendine karşı aşırı özeleştirici davrananlar

Sürekli karamsar olanlar

Her şeye kolay üzülenler

Yaşamlarının akışının kendi kontrolleri altında olmadığı duygusunu yaşayanlar

Aşırı stres yüklemesi yapanlar ve stres karşısında kendilerini çabuk bırakanlar, pes edenler.

Kötümserler, karamsarlar

 

 

Öğrenilmiş çaresizlik ve depresyon

 

Bazı kişiler zor durumda kaldıklarında bu durumdan çıkmak için çaba gösterirler. Ama bütün çabaları sonuçsuz kalır. Bütün denemeleri başarısızlıkla sonuçlanır. Bir süre sonra bu durumu bütün hayatına geneller ve her ne yaparlarsa yapsınlar, içinde bulundukları durumu değiştirmeye, içinde bulundukları durumdan kaçınmaya yönelik çabalarının işe yaramayacağına, bütün çabalarının boşa çıkacağına inanmaya başlarlar. Sonuç olarak çabalamayı bırakırlar, çaresiz kalırlar. Buna 'öğrenilmiş çaresizlik' denir. İş yaşamı, aile ilişkileri ve sağlık sorunları gibi yaşamın diğer alanlarında da gösterilen yaygın bir tepki biçimini alabilir. Öğrenilmiş çaresizlik kişiyi depresyona karşı daha duyarlı ve yatkın bir duruma getirebilir.